Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Prodávající – provozovatel internetového obchodu.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Identifikace prodávajícího:

Art-Dům Project, s.r.o.

Se sídlem: Říční 456/10, Malá Strana, 118 00 Praha 1

IČ: 29023866

DIČ: CZ29023866

 

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost splnit závaznou objednávku kupujícího, zboží dodat v dohodnutém termínu.

Další povinnosti prodávajícího vyplývají z obecně závazných předpisů, vůči spotřebiteli zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vůči jiným subjektům ze zvláštních předpisů.

Prodávající má právo od kupujícího vyžadovat zaplacení nákladů spojených s neuskutečněním prodeje z viny na straně kupujícího.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.

Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy, stane-li se plnění nemožné, zboží se nevyrábí nebo změní-li se výrazně cena, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění. V takovém případě navrátí prodávající případné předem uhrazené finanční prostředky kupujícímu bez zbytečného odkladu.

Změna ceny vyhrazena – chybně uvedená cena, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést prodávajícímu osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.

Kupující se zavazuje uhradit a převzít zboží v řádném termínu.

Kupující má právo od objednávky odstoupit, není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku.

Kupující se zavazuje dodané zboží prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

Kupující má právo uvést své výhrady k dodané zásilce do přepravního dokladu.

Kupující uzavřením objednávky souhlasí s tím, že jím zadané údaje budou zpracovávány Českou poštou, DPD nebo GLS, za účelem kontaktu při doručování zásilek. Údaje budou uchovávány
v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Kupující dále bere na vědomí informaci o svém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, právu na opravu těchto údajů i povinnosti České pošty, DPD nebo GLS mu na požádání sdělit informace o jejich zpracování, jakož i o dalších právech souvisejících s ochranou osobních údajů, stanovených příslušnými právními předpisy.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naší adrese.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzení objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem, a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme GLS. 

Cena poštovného pro Českou republiku činí: GLS = 120,- Kč s DPH, dobírka = 25,- Kč s DPH

6. DODACÍ LHŮTA

Zboží, které je skladem je odesláno zákazníkovi do 5 pracovních dnů. U ostatního zboží je vždy napsaná lhůta na objednání zboží. V případě nějakého problému s objednávkou Vás budeme neprodleně kontaktovat.

7. VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

8. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, formulářem v detailu objednávky ve vašem účtu na www.babymdecor.cz či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu skladu:

Skladproeshop.cz - MIMIO (Baby M Decor) 

Třída Národní Svobody 20/16

397 01, Písek


E-MAIL: info@babymdecor.cz

3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu, doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 14 dnů od jejího vzniku. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.